Δείκτες – Ξένες Αγορές

Άντεξε

Επί πέντε μέρες προσπαθούσαν οι πωλητές να λεηλατήσουν καθοδικά το οχυρό των 4305 μονάδων στον αμερι...